Cjeloživotno učenje

U sklopu suradnje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Policijske akademije, Centar za potporu e-učenju održava cikluse radionica o e-učenju za predavače s Policijske akademije.

U svibnju i lipnju 2014. održan je prvi ciklus radionica, a drugi je održan tijekom 2015. godine.