Kontakt

Centar za potporu e-učenju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb Prostorija: A-206 Tel: 099/2191374 E-mail: cpeu@ffzg.hr Zaposleni i suradnice Jasmin Klindžić voditelj Centra Prostorija: A-206 Tel: 099/2191374 E-mail: jasmin@ffzg.hr, cpeu@ffzg.hr Josipa Pavelić suradnica Prostorija: A-206 Tel: 091/6011908 E-mail: cpeu@ffzg.hr Lara Kovačić suradnica Prostorija: A-206 Tel: 099/4931380 E-mail: cpeu@ffzg.hr