Kontakt

Centar za potporu e-učenju
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Prostorija: A-206
Tel: 099/2191374
E-mail: cpeu@ffzg.hr


Zaposleni i suradnice

Jasmin Klindžić
voditelj Centra
Prostorija: A-206
Tel: 099/2191374
E-mail: jasmin@ffzg.hr, cpeu@ffzg.hr

Josipa Pavelić
suradnica
Prostorija: A-206
Tel: 091/6011908
E-mail: cpeu@ffzg.hr

Lara Kovačić
suradnica
Prostorija: A-206
Tel: 099/4931380
E-mail: cpeu@ffzg.hr