Kontakt

Centar za potporu e-učenju
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Prostorija: A-206
Tel: 01/4092-273
E-mail: cpeu@ffzg.hr

Zaposleni


Jasmin Klindžić
voditelj Centra
Prostorija: A-206
Tel: 01/4092-273
E-mail: jasmin@ffzg.hr, cpeu@ffzg.hr

Maja Perković
suradnik
Prostorija: A-206
Tel: 01/4092-273
E-mail: mperkovi@ffzg.hr, cpeu@ffzg.hr