Izvještaji o aktivnosti

Nastavnici se mogu koristiti izvještajima koji im omogućavaju detaljan uvid u svaku radnju koju je pojedini student izvršio u e-kolegiju, vrijeme pristupa pojedinomu dijelu e-kolegija, podatak o lokaciji (IP-adresi) s koje je student pristupio i slično.

Nastavnik može pregledavati zbirne izvještaje o aktivnosti svih sudionika e-kolegija, a pristup je omogućen u bloku Postavke. Studentima taj pregled nije dostupan.

Za pregled izvještaja potrebno je odabrati:

Postavke > Administracija e-kolegija > Izvještaji

Izbornik Izvještaji

Zapisi mogu biti filtrirani prema e-kolegiju, grupi, sudionicima, datumima, aktivnostima, akcijama te obrazovnom kontekstu.

Odabir prikaza izvještaja

Zapisi uživo osobito su korisni za pregled studentskih aktivnosti na e-kolegiju u realnom vremenu jer se zapisi automatski osvježavaju i prikazuju u kraćim vremenskim intervalima.

Zapisi uživo

Dostupni su i izvještaji o Aktivnosti na e-kolegiju koji daju informaciju o pristupu korisnika svakoj aktivnosti koju je nastavnik uključio u pojedinu temu. Time je omogućen vrlo jednostavan pregled posjećenosti određenih sadržaja.

Prikaz izvještaja o aktivnosti u e-kolegiju

Putem poveznice Statistika e-kolegija nastavnik može vidjeti osnovne statističke podatke o posjećenosti svoga e-kolegija, broju prijava i aktivnosti svih sudionika zbirno te jednostavni grafički prikaz tih podataka. Podaci prikazani na taj način mogu se analizirati u različitim vremenskim odsječcima (tjedni, mjeseci, godine). Zapisima o aktivnostima pojedinoga korisnika nastavnik pristupa preko profi la odabranoga korisnika.

Ako je nastavnik omogućio praćenje dovršenosti e-kolegija, dostupni su i dodatni izvještaji:

  • Dovršenost e-kolegija omogućava nastavniku u svakom trenutku uvid u napredak sudionika i postotak onih koji su zadovoljili kriterije za prolaz.
  • Dovršenost aktivnosti omogućava nastavniku u svakom trenutku uvid u dovršetak pojedine aktivnosti za svakoga upisanoga sudionika.