Backup

Izrada backup-datoteke

Dijelove e-kolegija ili e-kolegij u cijelosti nastavnik može pohraniti na lokalno računalo s pomoću backup-procedure. Podaci pohranjeni na takav način omogućavaju, između ostalog, kopiranje aktivnosti i materijala iz jednoga e-kolegija u drugi ili prijenos cijeloga e-kolegija s jednoga poslužitelja na drugi (u slučaju da je predavač aktivan i na nekoj drugoj ustanovi koja primjenjuje kompatibilan sustav).
Za izradu backup-datoteke potrebno je u navigacijskoj traci na vrhu stranice e-kolegija (ispod naslova e-kolegija) odabrati poveznicu “Više” i potom u izborniku odabrati “Backup i vraćanje iz kopije

Kako pronaći poveznicu za backup

Kako pronaći poveznicu za backup

Potom je na stranici koja se otvori potrebno u padajućem izborniku gore lijevo odabrati opciju “Backup” umjesto zadane opcije “Uvoz“:

Odabir operacije backup iz izbornika

Odabir operacije backup iz izbornika

Nakon pokretanja postupka izrade backup-datoteke, u Početnim postavkama potrebno je odabrati željene parametre vezane uz korisničke podatke, korisničke uloge i sadržaj (nastavne materijale i aktivnosti). Ako je potrebno prenijeti korisničke podatke, ali bez prikaza imena korisnika u novom e-kolegiju, moguće je uključiti postavku Anonimiziraj korisničke podatke.

U sljedećem koraku u središnjem se dijelu sučelja prikazuju dva stupca: jedan s aktivnostima e-kolegija i drugi s korisničkim podacima za pojedine aktivnosti.

Backup-datotekom mogu biti obuhvaćene sve ponuđene stavke ili samo dio njih. U lijevom stupcu odabiru se resursi i aktivnosti koji se žele sačuvati zajedno sa svojim postavkama.

Desni stupac sadrži podatke o korisnicima upisanima u e-kolegij koji su se koristili određenim resursima, odnosno koji su sudjelovali u aktivnostima. Moguće je tako obuhvatiti npr. forum s postavkama, ali izbrisati postojeće poruke u tome forumu.

Kada je u Početnim postavkama izrade backup-datoteke isključen prijenos korisničkih podataka ova polja neće biti moguće odabrati.

Slijedi pregled odabranih sadržaja koji će biti obuhvaćeni u backup-datoteci te mogućnost promjene zadanoga naziva backup-datoteke. Moguće je vraćanje na prethodne korake i promjena željenih podataka, a kada je sve spremno prelaskom na korak Izradi sigurnosnu kopiju sustav pohranjuje sve odabrane podatke u datoteku vrste .mbz. Ova datoteka bit će pohranjena među datoteke e-kolegija, a nastavnik je dodatno može pohraniti i na svoje računalo.

Izrada backup-datoteke uz obuhvaćanje podataka o korisnicima

 1. Postupak:
  U početnim postavkama uključite mogućnost Obuhvati upisane korisnike i odaberite ostale postavke kako je prikazano na slici 76. Naknadno će biti moguće označiti za koje resurse i aktivnosti treba obuhvatiti korisničke podatke.
 2. U koraku Odabir podataka potrebno je označiti resurse/aktivnosti i korisničke podatke koji trebaju biti obuhvaćeni.
 3. Odabirom gumba Nastavi otvara se stranica s popisom odabranih stavki spremljenih u sigurnosnoj kopiji. U naziv datoteke automatski se upisuju kratica e-kolegija te datum izrade datoteke. Naziv možete prilagoditi (promijeniti).
 4. Odabirom gumba Izvrši backup podaci će biti pohranjeni u datoteku vrste .mbz. U slučaju uspješnoga postupka izrade ispisuje se poruka: Backup-datoteka uspješno je stvorena. U suprotnom će sustav prijaviti pogrešku (u tom slučaju javite se na cpeu@ffzg.hr).
 5. Datoteku je moguće preuzeti na lokalno računalo odabirom poveznice Preuzmi u popisu Prostor za backup e-kolegija.
 6. Za stvaranje novoga e-kolegija ili vraćanje podataka u postojeći e-kolegij s pomoću ove backup-datoteke potrebno je slijediti postupak opisan pod Vraćanje podataka iz backup-datoteke.

Backup s korisničkim podacima

Vraćanje podataka iz backup-datoteke

U slučaju potrebe ili kod prijenosa podataka u novi e-kolegij backup-datoteka vraća se putem poveznice Vraćanje iz kopije.

 1. Odabirom poveznice Vraćanje iz kopije iz izbornika Administracija e-kolegija u bloku Postavke korisnik ima mogućnost uvoza backup-datoteke s lokalnoga računala ili uporabu ranije izrađene backup-datoteke pohranjene na poslužitelju (iz Prostora za backup e-kolegija, Osobnoga korisničkoga prostora za backup ili iz prostora za Automatski backup).
 2. Ako se želite koristiti datotekom s lokalnoga računala, trebate odabrati gumb Odaberi datoteku, a potom iz izbornika Prenesi datoteku gumb Browse ili Choose file (ovisno o pregledniku), pronaći datoteku vrste .mbz na računalu i prenijeti je na sustav odabirom gumba Prenesi datoteku na poslužitelj. Nakon što je datoteka postavljena na sustav, odabere se akcija Vraćanje iz kopije koja se nalazi ispod polja u kojemu je napisan naziv backup-datoteke.
 3. U kartici Odredište potrebno je odabrati prebacuje li se sadržaj u trenutačni (opcija Vrati u ovaj e-kolegij) ili neki drugi postojeći e-kolegij (opcija Vrati u neki postojeći e-kolegij) ili u potpuno novi e-kolegij (opcija Vrati kao novi e-kolegij). Osim toga odabrani sadržaj može se samo dodati postojećem ili može potpuno zamijeniti postojeći sadržaj (postojeći se sadržaj briše).
 4. Nakon odabira vrste vraćanja podataka iz prethodnoga koraka, trebate odabrati gumb Nastavi.
 5. Sustav tada prikazuje sav sadržaj odabrane backup datoteke, a nakon što se odabere gumb Nastavi, moguće je pojedine sadržaje isključiti iz novoga e-kolegija.
 6. Odabere se gumb Nastavi, a zatim Pokreni postupak vraćanja. Po završetku dolazi obavijest o uspješno završenoj proceduri ili obavijest o pogrešci (u slučaju pogreške javite se na adresu e-pošte cpeu@ffzg.hr).