Prenesi i postavi u tekst

Praznine (riječi ili fraze) koje nedostaju u tekstu student treba popuniti  prenošenjem ponuđenih odgovora. Kako biste stvorili ovu vrstu pitanja, unesite tekst pitanja u sljedećem primjeru:

“Gdje čeljad nije [[1]], kuća nije [[2]].”,

a pod ponuđenim odgovorima 1 i 2 nastavnik treba unijeti moguće odgovore za popunjavanje praznina 1 (bijesna) i 2 (tijesna). U primjeru je nastavnik unio treći i četvrti netočni odgovor (nadobudna i široka). Svi odgovori su u skupini 1.

Pitanje Prenesi i postavi u tekst

Dakle za svaku prazninu potrebno je upisati broj u dvostrukim uglatim zagradama (bez razmaka između zagrada i broja unutar njih), npr. [[3]]. Napomena: za kraće tekstove ne primjenjivati mogućnost grupiranja odgovora (ostaviti sve u skupini 1). Redoslijed ponuđenih odgovora potrebno je izmiješati. Ako postoji potreba za više praznih odgovora, moguće je upotrijebiti gumb Dodatnih praznih odgovora: 3 kako biste ih dodali (broj nije ograničen).

Ovo pitanje razlikuje se u odnosu na pitanje Odabir riječi koje nedostaju u tome da nema ponuđenih odgovora u padajućem izborniku, već su odgovori prikazani u okvirima ispod pitanja i student ih treba prenijeti mišem.

Zajedničke postavke pitanja i povratne informacije

Zajedničke postavke za većinu vrsta pitanja dostupne su u sekcijama Općenito i Postavke za višestruke pokušaje rješavanja (dostupnima za vrijeme izrade pojedinog pitanja).

Sekcija Općenito

Kategorija: pitanja trebaju biti organizirana u kategorije radi lakšeg pronalaska i korištenja.

Naziv pitanja: vidljiv je nastavnicima u popisu pitanja u bloku pitanja i služi za odabir pitanja koja će biti u određenom testu – treba biti što kraći i informativniji.

Tekst pitanja: vidljiv je studentima u testu.

Zadani bodovi: najveći broj bodova koje nosi određeno pitanje – može se naknadno promijeniti pri izradi pojedinoga testa, ovisno o kontekstu i ostalim pitanjima.

Općenita povratna informacija: ne ovisi o odgovoru koji student odabere ili upiše. Općenitom povratnom informacijom moguće se koristiti za opširnije objašnjavanje odgovora, ponekad i uz poveznicu na više informacija o sadržaju.

Sekcija Općenito

Sekcija Postavke za višestruke pokušaje rješavanja

Kazneni bodovi za svaki netočan odgovor odnose se na dopušteni broj pokušaja rješavanja pojedinoga pitanja, a primjenjuju se samo u nekim oblicima testa (adaptivni i interaktivni test s višestrukim pokušajima koji dopuštaju višekratno odgovaranje na pitanje). Iz padajućega izbornika odabire se željeni postotak, što znači da će svaki sljedeći put kada odgovori na pitanje student dobiti broj bodova umanjen za iznos kaznenoga boda.

Ako je postotak postavljen na 0%, student može neograničen broj puta odgovarati na pitanje, a da uvijek ima mogućnost osvajanja maksimalnoga broja bodova.

Ako su kazneni bodovi postavljeni na 100%, student ima samo jedan pokušaj za osvajanje svih bodova. I dalje ostaje mogućnost odgovaranja na to pitanje, ali će broj osvojenih bodova biti 0. Za uneseni postotak u kaznenim bodovima umanjit će se ukupan broj osvojenih bodova (primjeri u tablici).

Broj pokušajaUkupan broj bodovaKazneni bodoviUkupni osvojeni bodovi za točan odgovor
110.11/1
210.10,9/1
310.10,8/1
150.15/5
250.14,5/5
350.14/5

Povratne informacije studentima

Pitanja mogu sadržavati više vrsta povratnih informacija koje nastavnik daje studentima nakon danoga odgovora: povratne informacije ovisno o pojedinom odgovoru koji je student odabrao ili upisao (povratna informacija za točan i netočan odgovor) ili općenitu povratnu informaciju neovisnu o odgovoru koji student odabere ili upiše.