Upute za online nastavu 03/2020

Ako želite snimati svoja predavanja (video ili audio) Centar za potporu e-učenju najtoplije preporučuje uporabu prijenosnog računala (jer na njemu već imate ugrađenu web-kameru i mikrofon), no svakako ce sve ove tehnologije raditi i s vanjskom, USB kamerom i stolnim računalom. Korištenje pametnih telefona i tableta je pogodno za pregled takvih sadržaja, ali ne i za snimanje (s nastavničke strane).

Na raspolaganju vam stoje ove mogućnosti održavanja online nastave:

1. Korištenje sustava učenja na daljinu Omega za DISTRIBUCIJU nastavnih materijala (članaka, prezentacija, drugih oblika literature) – morate imati otvoren e-kolegij na sustavu, ako nemate otvoren e-kolegij, upute kako ga otvoriti nalaze se ovdje: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=846

Kratki opis organizacije e-kolegija dostupan je ovdje: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=849

Nastavni materijali u sustavu Omega zovu se resursi, opširnije upute dostupne su ovdje: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=489

E-kolegij osim nastavnih materijala (koje studenti mogu preuzeti na svoje računalo/uređaj) može sadržavati i interaktivne aktivnosti, od kojih su najčešće:

1A. Forum: aktivnost za raspravu, komentare, te razmjenu studentskih radova (datoteka) u kojoj nastavnici i studenti mogu ocjenjivati napisane poruke. Svaki se forum sastoji od rasprava (tema), a u svakoj raspravi sudionici mogu pisati poruke.

Opširnije informacije: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=851

1B. Zadaća: omogućava nastavniku prikupljanje studentskih radova, njihovu procjenu te upis ocjene i povratnih informacija pojedinom studentu. Predane zadaće vidljive su samo nastavniku i studentu koji je zadaću predao.

Opširnije informacije: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=854

Opširni priručnik za korištenje mogućnosti sustava Omega nalazi se u auli kraj porte FFZG. Dostupan je i online (PDF): https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=856 ili u obliku web-stranica:

Upute i video kako snimiti svoje predavanje na korištenjem BigBlueButton aktivnosti na sustavu Omega:

https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=1321

2. Korištenje sustava Omega korištenjem mobilne aplikacije MOODLE

Sustavu Omega možete pristupiti i vašim pametnim telefonima i tabletima korištenjem mobilne aplikacije MOODLE (softver na kojem je zasnovan sustav Omega). Kako preuzeti i podesiti mobilnu aplikaciju za pristup sustavu Omega možete vidjeti ovdje: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=1157

https://omega.ffzg.hr/mod/page/view.php?id=182838

(napominjemo kako neke funkcionalnosti sustava nisu dostupne ako koristite navedenu mobilnu aplikaciju, no velika većina jest)

3. Upute za nastavnike

Kao sto smo napisali prije, sve upute su dostupne i u tiskanom i online obliku. U slučaju potrebe, online upute će biti promijenjene / ažurirane i o tome će svi nastavnici dobiti poruku e-poste.

4. Upute za studente

Slične prilagođene upute bit će dostupne studentima / polaznicima tečajeva i raznih edukacija koje se obavljaju na Fakultetu.

Za sve ostale upite, molim vas koristite adresu elektroničke poste Centra za potporu e-učenju FFZG: cpeu@ffzg.hr

Za informacije i upute svakako posjetite i stranice Centra za potporu e-učenju FFZG: https://cpeu.ffzg.unizg.hr te pratite FB stranicu Sustava Omega na: https://www.facebook.com/omega.ffzg.hr

U slučaju problema s vašim AAI@EduHr identitetom potrebnim za pristup većini ovih usluga, javite se Službi za informatiku: http://infosl.ffzg.unizg.hr/dezurstva

Svi tiskani priručnici i upute bit će dostupni od danas u auli Fakulteta (kraj porte), kao i online na adresi: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=856