Umetanje riječi koje nedostaju (Cloze)

VAŽNO!

Ova vrsta pitanja se više ne koristi na sustavu Omega. Zamijenila ju je vrsta pitanja Umetanje riječi (Gapfill).