Upisani korisnici

Pregled svih upisanih korisnika i uklanjanje uloge pojedinom korisniku moguć je odabirom poveznice Upisani korisnici u izborniku Administracija e-kolegija > Korisnici u bloku Postavke. Za sve upisane korisnike navedeno je vrijeme posljednjega pristupa sustavu, uloga u e-kolegiju, naziv grupa u koje je upisan te način upisa u e-kolegij.

Upisani korisnici

Odabirom ikone pristupa se postavkama upisa pojedinoga polaznika. Polaznike je moguće suspendirati čime im je onemogućen pristup e-kolegiju, ali za razliku od ispisa iz e-kolegija, nastavniku je i dalje vidljiva prethodna aktivnost polaznika, njegove ocjene i podaci. Prema potrebi moguće je postaviti do kada je pojedinome polazniku moguć pristup e-kolegiju.