Radionica o uporabi otvorenih i/ili besplatnih alata u obrazovnom okruženju

Opis:

Radionica o uporabi otvorenih i/ili besplatnih alata u obrazovnom okruženju namijenjena je nastavnicima FFZG.  Programski alati koji će biti korišteni se prema dostupnosti mogu podijeliti na desktop (offline) i mrežno dostupne (online), a po namjeni na one za: obradu, pregled i pripremu teksta, obradu i pregled slike, zvuka i videa, Internet i komunikaciju, podizanje sigurnosti rada na računalu (antivirus, antispware i slično), te ostale alate.

U dijelu o alatima za obradu, pregled i pripremu teksta polaznici će biti upoznati sa sljedećim programskim rješenjima: Notepad++, Foxit Reader,  PDFCreator, Scribus, LibreOffice, Google Docs.

U dijelu o obradi, pregledu i konverziji slike, zvuka i videa (multimedijalnim alatima) polaznici će biti upoznati sa sljedećim programskim rješenjima: K-Lite Mega Codec Pack, Media Player Classic, Audacity, VirtualDub, Paint.NET, Inkscape, IrfanView, FormatFactory.

U dijelu o alatima za Internet i komunikaciju polaznici će biti upoznati sa sljedećim programskim rješenjima: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, WinSCP, Mozilla Thunderbird.

U dijelu o alatima za podizanje sigurnosti rada na računalu (antivirus, antispware i slično) polaznici će biti upoznati sa sljedećim programskim rješenjima: Avast, Avira, AVG, Spybot S&D i Malwarebytes.

U dijelu o raznim, nekategoriziranim alatima polaznici će biti upoznati sa sljedećim programskim rješenjima: 7-Zip, PeaZip, KeePass, WinDirStat, SiteShooter, TeraCopy, ZoomIT, ImgBurn, Wink, Prezi.com, FreeMind i Stellarium.

Preduvjeti:

Nastavnici mogu doći s postojećim nastavnim materijalima u digitalnom obliku (iako to nije obavezno). Nastavnici moraju imati valjane podatke za pristup AAI elektroničkom identitetu.

Trajanje:

Radionica traje 4 solarna sata.

Broj polaznika:

Najviše 20 polaznika.