Odabir

Aktivnost Odabir primjenjuje se za razne prijave (vježbe, kolokvije, ispite), odabir seminarske teme, glasanje ili za provjeru razumijevanja tijekom izvođenja nastave. Sastoji se od jednoga pitanja za koje je nastavnik omogućio odabir između nekoliko mogućnosti. Rezultati mogu biti anonimni ili prikazani s punim imenom studenata, a posebno se odabire i mogućnost prikaza rezultata studentima.

Za dodavanje aktivnosti Odabir potrebno je odabrati:

Dodaj aktivnost ili resurs > Odabir

Postavke aktivnosti Odabir su organizirane u sekcije: Općenito, Odabiri, Dostupnost, Rezultati, Zajedničke postavke modula, Ograniči dostupnost i Dovršenost aktivnosti.

Video upute o tome kako izraditi aktivnost Odabir

Nakon upisa teksta pitanja u polju Opis ispunjavaju se i polja s mogućim odabirima. Prikazano je pet polja za upis odabira. Nastavnik ih može dodati neograničen broj, u setovima po tri, odabirom gumba Dodaj još 3 polja.

Ako je potrebno ograničiti broj odgovora ili prijava za određeni odabir potrebno je postavku Ograničite broj dopuštenih odabira promijeniti u vrijednost Da (zadana je vrijednost Ne). Na primjer ako se vježbe održavaju u računalnoj učionici koja ima 15 računala, potrebno je ograničiti broj prijava na 15 za svaki termin. Drugi primjer bi bio odabir seminarske teme u kojem bi trebalo ograničiti broj prijava na 1 po temi. Broj dopuštenih odabira se zadaje ispod svakog odabira u pripadajućem polju Ograničenje (npr. polje Odabir 1 ima pripadajuće polje Ograničenje 1).

Kao i za sve ostale aktivnosti i za Odabir se može odrediti razdoblje u kojemu je dostupan studentima. Ako su dopuštene izmjene prvotnoga odabira, studenti mogu mijenjati svoj odabir tijekom razdoblja kada je aktivnost dostupna. Nastavnik je uvijek u mogućnosti poništiti odabir pojedinoga studenta. Napomena: Poželjno je kod postavke Način prikaza zadati vrijednost Prikaži odabire u uspravnom popisu.

Sekcija Ograniči dostupnost

Dovršenost aktivnosti: Zahtijeva od studenta dovršetak (ili ne-dovršetak) druge aktivnosti.

Datum: Ograničenje dostupnosti do (ili od) zadanog datuma i vremena. Ako želite ograničiti dostupnost i OD i DO zadanog datuma i vremena, morate postaviti 2 odvojena uvjeta (od kada u jednom uvjetu i do kada u drugome). Napomena vezana uz vrijeme: pripazite, ako ste zadali da je nešto dostupno do 01.05.2020. u 00:00, tada je to dostupno do 30.04.2020. u 23:59, a ne cijeli dan do ponoći 01.05.2020.!

Ocjena: Ograničenje prema ostvarenoj ocjeni na nekoj drugoj, prethodno dovršenoj aktivnosti (uvjet može biti viša ili niža ocjena).

Korisnički profil: Ograničenje prema vrijednostima u poljima korisničkog profila pojedinog korisnika (npr. na osnovu adrese e-pošte korisnika).

Skup ograničenja: Skup prethodno opisanih ograničenja, ali ulančanih uz primjenu složene logike.

Sekcija Dovršenost aktivnosti

Ako je omogućeno, prati se dovršenost aktivnosti, bilo ručno ili automatski, ovisno o određenim uvjetima. Mogu se zadati višestruki uvjeti, ovisno o potrebama. Ako postavite višestruke uvjete, tada se aktivnost smatra dovršenom samo kada su postignuti SVI uvjeti.

Kvačica kraj imena aktivnosti na naslovnici e-kolegija označava je li neka aktivnost dovršena.

Praćenje dovršenosti:

  • Ne prikazuj dovršenost aktivnosti: ikona s informacijom o dovršenosti aktivnosti (kvačica) neće biti prikazana.
  • Studenti mogu ručno označiti aktivnost kao dovršenu: studenti mogu kliknuti na ikonu s informacijom o dovršenosti aktivnosti na naslovnici e-kolegija i promijeniti stanje u dovršeno (kvačica). Napomena: u ovom slučaju studenti to mogu napraviti i PRIJE nego odrade svoj zadatak / aktivnost!
  • Prikaži ovu aktivnost kao dovršenu nakon ispunjenja uvjeta: studenti moraju ispuniti zadane uvjete (pregled, rješavanje, ocjena) prije nego sustav automatski doda kvačicu na naslovnici e-kolegija.

Ako je u postavkama praćenja dovršenosti odabrano Prikaži ovu aktivnost kao dovršenu nakon ispunjenja uvjeta, ovo su dostupne postavke:

  • Zahtijevaj pregled: Kako bi dovršili ovu aktivnost, studenti ju moraju pregledati
  • Prikaži kao dovršeno nakon korisnikovog odabira; Kako bi dovršili ovu aktivnost, studenti moraju odabrati odgovor u sklopu aktivnosti.
  • Očekuj dovršenje: označiti Omogući na kraju tog retka (staviti kvačicu) i potom unijeti datum i sat do kada se od studenta očekuje dovršetak te aktivnosti.