Uloge

Za dodavanje uloga potrebno je odabrati:

Postavke > Administracija e-kolegija > Korisnici > Upisani korisnici

Uloge u sustavu učenja na daljinu Omega odgovaraju razini ovlasti koje sudionik ima u određenome e-kolegiju. Svaki korisnik može dodjeljivati uloge koje su za barem jednu razinu niže od vlastite uloge.

UlogaOvlasti
PredavačPredavači mogu uređivati sadržaj svojih e-kolegija.
StudentStudenti mogu pristupiti resursima i sudjelovati u aktivnostima koje su im omogućene u e-kolegiju.
GostGosti mogu pristupiti samo e-kolegijima u kojima im je dopušten pristup i pri tome imaju ograničene mogućnosti pristupa resursima i sudjelovanja u aktivnostima.