Sustav učenja na daljinu Omega

Sustav učenja na daljinu Omega temelji se na programskome rješenju otvorenoga koda Moodle (http://moodle.org) inačice 2.7. Standardna instalacija sustava Moodle dorađena je i izmijenjena u pojedinim dijelovima pa se funkcioniranje pojedinih resursa, aktivnosti ili blokova može  razlikovati od standardnih.
Sustav učenja na daljinu Omega rezultat je procesa evaluacije, testiranja i odabira  programskoga rješenja za upravljanje e-učenjem provedenoga u sklopu projekta MZOS-a „Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju” (OIZEOO) pod vodstvom prof. dr. sc Jadranke Lasić-Lazić na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sustav Omega pokrenut je u rujnu 2004. godine. Sustavom se koristi više od 11.000 korisnika kroz više od 1700 e-kolegija.

1.1. Tehnički preduvjeti za korištenje sustavom

Za korištenje Sustavom učenja na daljinu Omega potrebno je imati pristup stolnom ili prijenosnom računalu, pametnom telefonu ili tabletu povezanom na internet. Brzina i kvaliteta pristupa internetu može biti ograničavajući faktor pri korištenju (preporučena je vrsta i brzina veze od kuće ADSL, a za mobilni internet 3G ili brža). Za pristup se moguće koristiti bilo kojim operativnim sustavom (MS Windows, Linux, MacOS, Android, iOS) i bilo kojim novijim internetskim preglednikom (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer). Budući da je većina nastavnih materijala postavljena u obliku datoteka kompatibilnih s MS Office paketom, za pregled i uređivanje istih potrebno je imati instaliran MS Office, LibreOffice, OpenOffice ili neki od kompatibilnih uredskih paketa. Jednako tako potrebno je imati instaliran program za pregled PDF-datoteka, kao i program za pregled i slušanje videozapisa i zvučnih zapisa.

1.2. Prijava u sustav

Prijava u sustav

Prijava u sustav

Za pristup sustavu Omega potrebno je u pregledniku upisati http://omega.ffzg.hr u adresnu traku. Rad u sustavu Omega moguć je nakon prijave u sustav s pomoću AAI@EduHr elektroničkoga identiteta koji posjeduje većina nastavnika, a svim studentima dodjeljuje se automatski pri upisu. AAI@EduHr elektronički identitet obično ima oblik iprezime@ffzg.hr, dodjeljuje ga Služba za informatiku.
Status korisničkog računa moguće je uvijek provjeriti na adresi: http://aai.ffzg.hr. U slučaju problema s lozinkom ili korisničkim računom potrebno je javiti se Službi za informatiku.
U sustav Omega prijavljuje se odabirom poveznice Prijava u gornjem desnom kutu korisničkoga sučelja ili s pomoću bloka Prijava na naslovnici sustava uporabom korisničkog imena i lozinke za AAI@EduHr elektronički identitet. Kod unošenja korisničkoga imena treba obratiti pozornost na to da se obvezatno mora unijeti i sufiks @ffzg.hr (dakle: iprezime@ffzg.hr, a nikako samo iprezime).
Nakon uspješne prijave korisnik ima pristup vlastitoj naslovnici i upisanim e-kolegijima (važna napomena: pri prvoj prijavi korisnik nije upisan ni u jedan e-kolegij jer sustav Omega ne upisuje automatski korisnike u e-kolegije).

Odjaviti se sa sustava Omega može s pomoću poveznice Odjava – vidljive u gornjem desnom kutu ili na dnu stranice (poveznica je vidljiva tek nakon što se korisnik prethodno uspješno prijavi u sustav).

Ime i prezime korisnika i poveznica za odjavu

Ime i prezime korisnika i poveznica za odjavu

Ako nastavnik u svoj e-kolegij želi upisati studente s drugih sastavnica Sveučilišta, potrebno je prikupiti njihove podatke, upisati ih u tablicu dostupnu na naslovnici sustava Omega pod nazivom Vanjski studenti – obrazac i poslati na adresu e-pošte cpeu@ffzg.hr.

1.3. Korisničko sučelje

Korisničko sučelje sustava Omega sastoji se od triju stupaca iznad kojih se nalazi navigacijska traka i podaci o korisničkom računu pod kojim je korisnik prijavljen sustavu (vidljivo u gornjem desnom kutu). Lijevi i desni stupac sadrže blokove, dok su u središnjem dijelu prikazane sekcije e-kolegija (tjedni ili teme, ovisno o postavkama e-kolegija). Nakon uspješne prijave, u gornjem desnom kutu i na dnu korisničkoga sučelja nalazi se poveznica za odjavu sa sustava.

Sučelje

Sučelje

Navigacijska traka prikazuje trenutačni položaj u sustavu i e-kolegiju. S pomoću nje moguće je vraćanje na hijerarhijski nadređene stranice te jednostavnije kretanje kroz sustav i e-kolegij. Ako se korisnik želi vratiti na naslovnicu e-kolegija, dovoljno je kliknuti na kraticu e-kolegija u navigacijskoj traci.

Navigacijska traka

Navigacijska traka

S lijeve strane sučelja nalazi se blok Navigacija koji sadrži poveznice na naslovnicu sustava Omega, korisnički profil te popis e-kolegija na koje je korisnik upisan.

Blok Navigacija

Blok Navigacija

1.4. Promjena osobnih podataka

Nakon prijave u sustav osobni korisnički profil može se pregledati u bloku Navigacija > Moj profil ili klikom na poveznicu s imenom i prezimenom prijavljenoga korisnika u gornjem desnom kutu.
Kroz izbornik Moj profil korisnik može pristupiti svojim porukama na forumu, osobnom blogu, pregledati arhivu pristiglih poruka preko sustava Omega, pristupiti osobnim datotekama (osobne datoteke vidljive su samo korisniku), pregledati svoje značke i repozitorije.

Moj profil

Moj profil

Promjene podataka u profilu dostupne su odabirom poveznice Prikaži profil iz izbornika Moj profil te potom poveznice Promijeni osobne podatke u bloku Postavke (neki od podataka,  poput imena i prezimena, zaključani su i može ih promijeniti samo administrator AAI@EduHr  imenika u Službi za informatiku).

Postavke profila

Postavke profila

Korisnik može dodati profilnu sliku, adresu e-pošte, adresu vlastite internetske stranice, promijeniti jezik sučelja, kontaktne informacije te dodati kraći tekst o sebi. Napomena: ovdje se ne može promijeniti lozinka za AAI@EduHr elektronički identitet, već je to moguće učiniti na adresi: http://aai.ffzg.hr.

Korisnički profil

Korisnički profil