Knjiga

Ovaj resurs omogućava izradu nastavnoga materijala koji ima izgled knjige sa strukturiranim prikazom sadržaja organiziranoga u poglavlja i potpoglavlja. Osim samoga teksta aktivnost Knjiga može sadržavati poveznice, slike, multimedijski sadržaj i sl. Kod uporabe programa-čitača ekrana za osobe s invaliditetom (engl. screen readers) povećava se čitljivost sadržaja postavljenog na ovaj način.

Kako biste dodali resurs Knjiga na svoj e-kolegij, kliknite gore desno na gumb “Uređivanje”.

Gumb "Uređivanje" - uključen

Gumb “Uređivanje” – uključen

Kada omogućite uređivanje, ikona će iz sive boje prijeći u ljubičastu.

Gumb "Uređivanje" - uključen

Gumb “Uređivanje” – uključen

Potom u sekciji ili temi u koju želite dodati resurs Knjiga kliknite na poveznicu “Dodajte aktivnost ili resurs”.

Poveznica "Dodajte aktivnost ili resurs"

Poveznica “Dodajte aktivnost ili resurs”

U izborniku kliknite na resurs Knjiga. Ako ga ne vidite na početnom zaslonu izbornika, kliknite na karticu Resursi, pronađite ga i odaberite tamo.

Odabir resursa "KNJIGA"

Odabir resursa “KNJIGA”

Postavke resursa Knjiga su organizirane u sekcije: Opće postavke, Izgled, Zajedničke postavke modula, Ograniči dostupnost i Dovršenost aktivnosti.

Pri izradi resursa Knjiga, obvezatno je upisati naziv i opis knjige. Nakon spremanja promjena dodaju se nova poglavlja. Naslovi tih poglavlja prikazuju se prilikom pregledavanja knjige kao poveznice u bloku Sadržaj s lijeve strane sučelja. Svako poglavlje može  sadržavati jedno ili više potpoglavlja. Novo se poglavlje, odnosno potpoglavlje, dodaje odabirom znaka + prikazanog na kraju svakog retka u sadržaju (prethodno moraju biti omogućene izmjene na razini e-kolegija).

Blok Sadržaj knjige

Postoje četiri načina kako se mogu označavati poglavlja i potpoglavlja:

  • bez oblikovanja
  • brojevima (1., 1.1., 1.2. itd.)
  • natuknicama
  • uvučeno.

Studentima je vrlo korisna mogućnost ispisa ovako oblikovanoga nastavnoga materijala. Mogućnost ispisa knjige nastavnik podešava u bloku Postavke > Administracija knjige > Ovlasti. Studentima je nakon toga, u bloku Postavke, dostupna mogućnost ispisa cijele knjige ili pojedinoga poglavlja.

Video upute kako dodati resurs Knjiga

Sekcija Zajedničke postavke modula

Svi resursi u postavkama imaju ovu sekciju, u kojoj je moguće urediti vidljivost resursa studentima i ID broj resursa.

Dostupnost: moguće je zadati da se resurs ne prikazuje studentima (vrijednost “Skrij od studenata“). Zadana vrijednost je “Prikaži na naslovnici e-kolegija“.

ID broj: Postavljanje ID broja omogućava identifikaciju aktivnosti / resursa u svrhu računanja ocjena. Ako aktivnost / resurs nije obuhvaćen nekim oblikom ocjenjivanja, polje koje sadržava ID broj se može ostaviti praznim. ID se također može postaviti u alatu za ocjenjivanje, no može se uređivati jedino na stranici s postavkama određene aktivnosti / resurs. Zadano je ostavljeno prazno (bez vrijednosti).

Sekcija Ograniči dostupnost

Dovršenost aktivnosti: Zahtijeva od studenta dovršetak (ili ne-dovršetak) druge aktivnosti.

Datum: Ograničenje dostupnosti do (ili od) zadanog datuma i vremena. Ako želite ograničiti dostupnost i OD i DO zadanog datuma i vremena, morate postaviti 2 odvojena uvjeta (od kada u jednom uvjetu i do kada u drugome). Napomena vezana uz vrijeme: pripazite, ako ste zadali da je nešto dostupno do 01.05.2020. u 00:00, tada je to dostupno do 30.04.2020. u 23:59, a ne cijeli dan do ponoći 01.05.2020.!

Ocjena: Ograničenje prema ostvarenoj ocjeni na nekoj drugoj, prethodno dovršenoj aktivnosti (uvjet može biti viša ili niža ocjena).

Korisnički profil: Ograničenje prema vrijednostima u poljima korisničkog profila pojedinog korisnika (npr. na osnovu adrese e-pošte korisnika).

Skup ograničenja: Skup prethodno opisanih ograničenja, ali ulančanih uz primjenu složene logike.

Sekcija Dovršenost aktivnosti

Ako je omogućeno, prati se dovršenost aktivnosti, bilo ručno ili automatski, ovisno o određenim uvjetima. Mogu se zadati višestruki uvjeti, ovisno o potrebama. Ako postavite višestruke uvjete, tada se aktivnost smatra dovršenom samo kada su postignuti SVI uvjeti.

Kvačica kraj imena aktivnosti na naslovnici e-kolegija označava je li neka aktivnost dovršena.

Praćenje dovršenosti:

  • Ne prikazuj dovršenost aktivnosti: ikona s informacijom o dovršenosti aktivnosti (kvačica) neće biti prikazana.
  • Studenti mogu ručno označiti aktivnost kao dovršenu: studenti mogu kliknuti na ikonu s informacijom o dovršenosti aktivnosti na naslovnici e-kolegija i promijeniti stanje u dovršeno (kvačica). Napomena: u ovom slučaju studenti to mogu napraviti i PRIJE nego odrade svoj zadatak / aktivnost!
  • Prikaži ovu aktivnost kao dovršenu nakon ispunjenja uvjeta: studenti moraju ispuniti zadane uvjete (pregled, rješavanje, ocjena) prije nego sustav automatski doda kvačicu na naslovnici e-kolegija.

Ako je u postavkama praćenja dovršenosti odabrano Prikaži ovu aktivnost kao dovršenu nakon ispunjenja uvjeta, ovo su dostupne postavke:

  • Zahtijevaj pregled: Kako bi dovršili ovu aktivnost, studenti ju moraju pregledati
    Očekuj dovršenje: označiti Omogući na kraju tog retka (staviti kvačicu) i potom unijeti datum i sat do kada se od studenta očekuje dovršetak te aktivnosti.

Korištenjem opcije “Pošalji obavijest sudionicima o promjeni sadržaja” moguće je poslati poruku studentima kod stvaranja novog resursa ili ažuriranja postojećeg.