Pregled e-kolegija u ulozi studenta

Ako nastavnik želi provjeriti kako drugi polaznici vide e-kolegij, to može napraviti odabirom željene uloge (npr. uloge Student) iz izbornika Promijeni ulogu u… u bloku Postavke na naslovnici e-kolegija. Za završetak pregleda e-kolegija s pomoću druge uloge potrebno je kliknuti na poveznicu Vrati me u moju uobičajenu ulogu u gornjem desnom kutu ili na istoimenu poveznicu u izborniku Promijeni ulogu u… u bloku Postavke.