Baza pitanja

Uvod

Za primjenu aktivnosti Test potrebno je prethodno izraditi pitanja i pohraniti ih u Bazu pitanja. Pristup Bazi pitanja ima samo nastavnik na određenom e-kolegiju. Pitanja prethodno pripremljena na osobnom računalu moguće je dodavati jedno po jedno ili masovno uvesti u bazu.

Za pregled Baze pitanja potrebno je iz izbornika na vrhu zaslona, a ispod naslova e-kolegija odabrati poveznicu Više i potom u izborniku koji se prikaže je potrebno kliknuti na Baza pitanja.

Kako pristupiti bazi pitanja

Kako pristupiti bazi pitanja

Za dodavanje novoga pitanja u bazu potrebno je odabrati gumb Stvori novo pitanje:

Gumb Stvori novo pitanje

Gumb Stvori novo pitanje

Odabirom vrste pitanja otvara se prozor za uređivanje pitanja. Svako pitanje ima naziv koji je vidljiv isključivo nastavniku i tekst pitanja koji će biti vidljiv studentima.

Postojeće pitanje može se dodatno urediti s pomoću ikone , kopirati (stvoriti duplikat) s pomoću ikone , pregledati s pomoću ikone ili potpuno izbrisati s pomoću ikone .

Lijevo od naziva pitanja prikazana je ikona koja predstavlja vrstu pitanja. Desno od ikona za uređivanje, pregled i brisanje pitanja prikazana je informacija o tome tko je izradio pitanje i tko je napravio posljednju izmjenu.

Baza pitanja

Kategorije pitanja

Baza pitanja sastoji se od kategorija i potkategorija u kojima su pitanja organizirana prema temi, zahtjevnosti (i pripadajućem broju bodova), prema nekom trećem kriteriju ili kombinaciji njih. Za stvaranje nove ili uređivanje postojeće kategorije pitanja potrebno je odabrati poveznicu Kategorije dostupnu u padajućem izborniku na stranici Baza pitanja.

Pregled kategorija baze pitanja

Pregled kategorija baze pitanja

Svaka se kategorija može izbrisati, a njezin se redoslijed prikazivanja u popisu kategorija može mijenjati.

Uređivanje kategorija baze pitanja

Uređivanje kategorija baze pitanja

Da bi prilikom testa u kojem je postavljen slučajni odabir pitanja svaki student dobio test s jednakom raspodjelom pitanja po temi i zahtjevnosti potrebno ih je složiti u kategorije i potkategorije.

Video upute za osnovno podešavanje Baze pitanja

Pitanja iz jedne kategorije mogu se prebaciti u neku drugu kategoriju ili potkategoriju tako da se najprije označe, potom se u padajućem izborniku odabere željena kategorija te klikne na gumb Premjesti u >>.

Kategorija pitanja

Zajedničke postavke pitanja i povratne informacije

Zajedničke postavke za većinu vrsta pitanja dostupne su u sekcijama Općenito i Postavke za višestruke pokušaje rješavanja (dostupnima za vrijeme izrade pojedinog pitanja).

Sekcija Općenito

Kategorija: pitanja trebaju biti organizirana u kategorije radi lakšeg pronalaska i korištenja.

Naziv pitanja: vidljiv je nastavnicima u popisu pitanja u bloku pitanja i služi za odabir pitanja koja će biti u određenom testu – treba biti što kraći i informativniji.

Tekst pitanja: vidljiv je studentima u testu.

Zadani bodovi: najveći broj bodova koje nosi određeno pitanje – može se naknadno promijeniti pri izradi pojedinoga testa, ovisno o kontekstu i ostalim pitanjima.

Općenita povratna informacija: ne ovisi o odgovoru koji student odabere ili upiše. Općenitom povratnom informacijom moguće se koristiti za opširnije objašnjavanje odgovora, ponekad i uz poveznicu na više informacija o sadržaju.

Sekcija Općenito

Sekcija Postavke za višestruke pokušaje rješavanja

Kazneni bodovi za svaki netočan odgovor odnose se na dopušteni broj pokušaja rješavanja pojedinoga pitanja, a primjenjuju se samo u nekim oblicima testa (adaptivni i interaktivni test s višestrukim pokušajima koji dopuštaju višekratno odgovaranje na pitanje). Iz padajućega izbornika odabire se željeni postotak, što znači da će svaki sljedeći put kada odgovori na pitanje student dobiti broj bodova umanjen za iznos kaznenoga boda.

Ako je postotak postavljen na 0%, student može neograničen broj puta odgovarati na pitanje, a da uvijek ima mogućnost osvajanja maksimalnoga broja bodova.

Ako su kazneni bodovi postavljeni na 100%, student ima samo jedan pokušaj za osvajanje svih bodova. I dalje ostaje mogućnost odgovaranja na to pitanje, ali će broj osvojenih bodova biti 0. Za uneseni postotak u kaznenim bodovima umanjit će se ukupan broj osvojenih bodova (primjeri u tablici).

Broj pokušajaUkupan broj bodovaKazneni bodoviUkupni osvojeni bodovi za točan odgovor
110.11/1
210.10,9/1
310.10,8/1
150.15/5
250.14,5/5
350.14/5

Povratne informacije studentima

Pitanja mogu sadržavati više vrsta povratnih informacija koje nastavnik daje studentima nakon danoga odgovora: povratne informacije ovisno o pojedinom odgovoru koji je student odabrao ili upisao (povratna informacija za točan i netočan odgovor) ili općenitu povratnu informaciju neovisnu o odgovoru koji student odabere ili upiše.

Vrste pitanja

Od vrsta pitanja na sustavu Omega, ovdje će biti opisane: