Alat za uređivanje teksta

Pri izravnom unosu teksta u sustav Omega upotrebljava se ugrađeni uređivač teksta. Alati dostupni u uređivaču teksta oponašaju izgled i funkcionalnost često korištenih programa za obradu teksta (poput MS Word). Na raspolaganju su i tipkovničke kratice poput Ctrl+B za masni tekst, Ctrl+I za kurziv i slično. Kako bi se uključile dodatne mogućnosti, uređivač teksta može se proširiti odabirom ikone . Za oblikovanje teksta dostupni su unaprijed zadani stilovi, mogućnost izrade brojčanih i nebrojčanih popisa, umetanje poveznica, matematičkih formula, posebnih simbola, te mogućnost izrade tablica.

 1. Proširenje izbornika
 2. Stilovi
 3. Umetanje poveznice
 4. Uklanjanje poveznice
 5. Umetanje slike
 6. Umetanje multimedije
 7. Uređivanje datoteka
 8. Poravnanje teksta
 9. Umetanje matematičkih formula
 10. Umetanje simbola
 11. Umetanje tablice
 12. Uklanjanje oblikovanja teksta
 13. Poništavanje zadnje operacije (en. Undo)
 14. Ponavljanje zadnje operacije (en. Redo)
 15. Provjera pristupačnosti
 16. Pomoć za čitače ekrana (en. screen readers)
 17. Uređivanje HTML koda

Umetanje slike

Moguće je dodati sliku bez obzira nalazi li se već u datotekama postavljenima u e-kolegij, osobnim datotekama ili je treba prenijeti s osobnoga računala. Moguće je odrediti veličinu slike, njezin položaj i uključiti mogućnost prikaza slike kao minijature (en. thumbnail).

Umetanje multimedije

Za ubacivanje multimedijskih sadržaja sa servisa YouTube ili prenesenih datoteka može se koristiti ikonom za Umetanje multimedije.

Provjera pristupačnosti i pomoć za čitače ekrana

Sustav Omega omogućava provjeru pristupačnosti unešenog teksta (en. accessibility) osobama s invaliditetom i pomoć pri oblikovanju teksta za čitače ekrana (en. screen readers) koje koriste slabovidne i slijepe osobe.