Resursi

Resursi su nastavni materijali nužni za održavanje e-kolegija, npr. tekstovi, poveznice ili multimedijske datoteke. Resursi mogu biti pohranjeni na sustavu Omega ili to mogu biti
poveznice na dostupne izvore na internetu. Te materijale studenti mogu pregledavati, pohraniti
na svoje računalo, otisnuti, ali bez daljnje interakcije s drugim studentima ili nastavnikom (u
online-okruženju). Nastavnik može putem izvještaja o aktivnosti vidjeti tko je, kada i s koje lokacije pristupio pojedinom resursu.

4.1. Natpis

Natpis je resurs kojim se naglašava ili objašnjava neki dio teme i odmah je vidljiv na
naslovnici e-kolegija za razliku od drugih resursa i aktivnosti koji su prikazani kao
poveznice. Može se primjenjivati za prikaz teksta, slike ili multimedijskoga sadržaja.
Upotrebom natpisa može se postići bolja organizacija e-kolegija i njegova preglednost,
a studentima olakšati snalaženje u e-kolegiju.
Za dodavanje resursa Natpis potrebno je odabrati:

 • Dodaj aktivnost ili resurs > Natpis

Natpisima se uređuje izgled središnjega dijela sučelja osobito kada je potrebno odvojiti i
organizirati veliku količinu nastavnih materijala, odnosno upotrijebljenih resursa i aktivnosti.
Postavke resursa Natpis su organizirane u sekcije: Općenito, Zajedničke postavke modula i
Ograniči dostupnost.
Sadržaj koji je potrebno prikazati na naslovnici potrebno je unijeti (ili umetnuti) u polje Sadržaj
natpisa. Na slici 41. nalaze se kraće upute studentima u obliku natpisa postavljenog iznad resursa i aktivnosti.

Resurs Natpis

Resurs Natpis

4.2. Stranica

Stranica se koristi za postavljanje manje količine nastavnoga materijala izravno u sustav
Omega. Njezina je prednost u odnosu na postavljanje gotove datoteke u tome što može
sadržavati poveznice na datoteke, web-stranice ili pojmove u rječniku, a ujedno ju je
moguće pregledavati i uređivati putem mobilnih uređaja. Kod uporabe programa-čitača
ekrana za osobe s invaliditetom (engl. screen readers) povećava se čitljivost sadržaja postavljenog na ovaj način. Sadržaj kopiran iz prethodno oblikovanog teksta (na osobnom računalu) će zadržati svoje oblikovanje (masni tekst, kurziv, oblikovanje popisa, poveznice).
Za dodavanje resursa Stranica potrebno je odabrati:

 • Dodaj aktivnost ili resurs > Stranica

Postavke resursa Stranica su organizirane u sekcije: Općenito, Sadržaj, Izgled, Zajedničke
postavke modula i Ograniči dostupnost.
Sadržaj stranice oblikuje se slično kao i u ostalim programima za uređivanje teksta. Taj se resurs
može upotrijebiti za prikaz kraćih tekstnih i multimedijalnih dokumenata koje će polaznici moći
čitati u sustavu, npr. popis literature, upute za rad na postavljenim sadržajima, ishodi učenja, razni multimedijski sadržaji i sl. Na slici se nalazi popis literature postavljen u obliku resursa Stranica.

Resurs Stranica

Resurs Stranica

4.3. Poveznica

Poveznica je resurs koji polaznicima prikazuje adresu određene web-stranice ili onlinedatoteke
omogućavajući im pristup nastavnim materijalima, pripremu radova i sl. Poveznica je najčešće tekst čijim se odabirom otvara određeni vanjski sadržaj. Zadana je postavka u sustavu Omega da se poveznice otvara u novom prozoru. Otvaranje u novom prozoru za polaznika je jednostavnije jer ne postoji opasnost od zatvaranja prozora s otvorenim e-kolegijem, a naslovnica e-kolegija i dalje ostaje dostupna.

Za dodavanje resursa Poveznica potrebno je odabrati:

 • Dodaj aktivnost ili resurs > Poveznica

Postavke resursa Poveznica su organizirane u sekcije: Općenito, Sadržaj, Izgled, Parametri,
Zajedničke postavke modula i Ograniči dostupnost.
Web-adresa upisuje se izravno ili se adresa određene stranice kopira u to polje. Odabirom gumba Odaberite poveznicu… može se pristupiti dostupnim repozitorijima (npr. YouTube).

4.4. Datoteka

Datoteka je resurs koji omogućava nastavniku postavljanje i uporabu datoteke kao
nastavnoga materijala u e-kolegiju. Datoteke se u sustav mogu postaviti pojedinačno
preko resursa Datoteka ili se mogu organizirati u mapu i prikazati studentima preko
resursa Mapa. U sustavu ne postoje ograničenja vezana uz vrstu datoteke koju nastavnik
može postaviti, ali nastavnik mora voditi računa da svi studenti imaju pristup programima
potrebnima za otvaranje pojedinih datoteka. Datoteka se treba odabrati iz Osobnih datoteka ili
prenijeti s osobnoga računala.
Za dodavanje resursa Datoteka potrebno je odabrati:

 • Dodaj aktivnost ili resurs > Datoteka

Postavke resursa Datoteka su organizirane u sekcije: Općenito, Sadržaj, Izgled, Zajedničke
postavke modula i Ograniči dostupnost.
Postoje dva načina postavljanja datoteke na e-kolegij: kroz online obrazac i uporabom mogućnosti Prenesi i postavi (Drag&Drop).
U slučaju da se u e-kolegij želi postaviti datoteka s osobnog računala kroz online obrazac, postupak je ovakav:

 1. pronaći datoteku na osobnom računalu
 2. uključiti izmjene na razini e-kolegija (klikom na gumb Omogući izmjene)
 3. kliknuti na poveznicu Dodaj aktivnost ili resurs, potom odabrati resurs Datoteka
 4. zadati željeni naziv datoteke (koji će biti prikazan na naslovnici e-kolegija) i dati kraći opis
  datoteke
 5. u dijelu sučelja Sadržaj kliknuti na ikonu , potom će se otvoriti novi prozor
 6. s lijeve strane sučelja odabrati Prenesi datoteku te s desne strane kliknuti na gumb Browse ili Choose file (ovisno o pregledniku koji se koristi)
 7. pronaći datoteku s osobnoga računala i kliknuti na gumb Open
 8. kliknuti na gumb Prenesi datoteku na poslužitelj.

Datoteke se u sustav mogu postaviti i uporabom mogućnosti Prenesi i postavi (Drag&Drop),
izravnim povlačenjem datoteke u sučelje e-kolegija s omogućenim izmjenama:

 1. pronaći datoteku na osobnom računalu
 2. uključiti izmjene na razini e-kolegija (klikom na gumb Omogući izmjene)
 3. datoteku s osobnoga računala prenijeti na (odvući u) željenu temu na e-kolegiju držeći
  neprestano pritisnutu lijevu tipku miša
 4. kada se na željenom mjestu pojavi sivi tekst Dodajte datoteku/e ovdje – pustiti lijevu
  tipku miša.
Prenesi i postavi (Drag&Drop)

Prenesi i postavi (Drag&Drop)

4.5. Mapa

Mapa sadrži više datoteka, uglavnom tematski povezanih, koje je nastavnik postavio
kao nastavne materijale. Odabirom ovog resursa za prikaz datoteka naslovnica
e-kolegija puno je urednija od prikaza svake datoteke zasebno, a studentima je sadržaj
e-kolegija pregledniji i jednostavnije je pronaći potrebne nastavne materijale. Nastavnik
može dodati ovaj resurs u jednom koraku, kao datoteku vrste .zip koja se raspakira na samom
sustavu ili može dodavati jednu po jednu datoteku u otvorenu mapu. U izrađenu mapu moguće
je naknadno dodavati još datoteka.

Za dodavanje resursa Mapa potrebno je odabrati:

 • Dodaj aktivnost ili resurs > Mapa

Postavke resursa Mapa su organizirane u sekcije: Općenito, Sadržaj, Zajedničke postavke modula i Ograniči dostupnost.
U slučaju da se u e-kolegij želi postaviti više datoteka odjedanput i pri tome ih postaviti u obliku
resursa Mapa, postupak je ovakav:

 1. mapu s datotekama na osobnom računalu treba pretvoriti u ZIP-arhivu
 2. uključiti izmjene na razini e-kolegija (klikom na gumb Omogući izmjene)
 3. ZIP-arhivu s osobnoga računala prenijeti na (odvući u) željenu temu na e-kolegiju držeći
  neprestano pritisnutu lijevu tipku miša
 4. kada se na željenom mjestu pojavi sivi tekst Dodajte datoteku/e ovdje – pustiti lijevu
  tipku miša
 5. u izborniku koji će se pojaviti potom odabrati Otpakirati datoteke i izraditi mapu
  te kliknuti na gumb Prijenos nakon čega će datoteka biti postavljena na poslužitelj,
  otpakirana i potom stvorena mapa postat će dostupna polaznicima e-kolegija
 6. po potrebi je moguće preimenovati mapu putem ikone .

Napomena: Ako pokušavate na takav način postaviti veći broj datoteka, svakako vodite računa
o veličini tako stvorene ZIP-arhive! Najveća dopuštena veličina pojedinačne datoteke na sustavu
Omega je 50 MB.

Prenesi i postavi – ZIP-arhiva (Drag&Drop)

Prenesi i postavi – ZIP-arhiva (Drag&Drop)

4.6. Knjiga

Ovaj resurs omogućava izradu nastavnoga materijala koji ima izgled knjige sa
strukturiranim prikazom sadržaja organiziranoga u poglavlja i potpoglavlja. Osim
samoga teksta aktivnost Knjiga može sadržavati poveznice, slike, multimedijski sadržaj
i sl. Kod uporabe programa-čitača ekrana za osobe s invaliditetom (engl. screen readers)
povećava se čitljivost sadržaja postavljenog na ovaj način.

Za dodavanje resursa Knjiga potrebno je odabrati:

 • Dodaj aktivnost ili resurs > Knjiga

Postavke resursa Knjiga su organizirane u sekcije: Općenito, Izgled, Zajedničke postavke modula i Ograniči dostupnost.
Pri izradi resursa Knjiga, obvezatno je upisati naziv i opis knjige. Nakon spremanja promjena
dodaju se nova poglavlja. Naslovi tih poglavlja prikazuju se prilikom pregledavanja knjige kao
poveznice u bloku Sadržaj s lijeve strane sučelja. Svako poglavlje može sadržavati jedno ili više
potpoglavlja. Novo se poglavlje, odnosno potpoglavlje, dodaje odabirom znaka + prikazanog na
kraju svakog retka u sadržaju (prethodno moraju biti omogućene izmjene na razini e-kolegija).
Postoje četiri načina kako se mogu označavati poglavlja i potpoglavlja:

 • bez oblikovanja
 • brojevima (1., 1.1., 1.2. itd.)
 • natuknicama
 • uvučeno.

Studentima je vrlo korisna mogućnost ispisa ovako oblikovanoga nastavnoga materijala.
Mogućnost ispisa knjige nastavnik podešava u bloku Postavke > Administracija knjige > Ovlasti.
Studentima je nakon toga, u bloku Postavke, dostupna mogućnost ispisa cijele knjige ili
pojedinoga poglavlja.

Blok Sadržaj knjige

Blok Sadržaj knjige