Resursi

Resursi su nastavni materijali nužni za održavanje e-kolegija, npr. tekstovi, poveznice ili multimedijske datoteke. Resursi mogu biti pohranjeni na sustavu Omega ili to mogu biti
poveznice na dostupne izvore na internetu. Te materijale studenti mogu pregledavati, pohraniti
na svoje računalo, otisnuti, ali bez daljnje interakcije s drugim studentima ili nastavnikom (u
online-okruženju). Nastavnik može putem izvještaja o aktivnosti vidjeti tko je, kada i s koje lokacije pristupio pojedinom resursu.