Mogućnost Prenesi i postavi (Drag&Drop)

Datoteke se na e-kolegij mogu postaviti s pomoću mogućnosti Prenesi i postavi (Drag&Drop), odnosno izravnim povlačenjem datoteke s osobnoga računala na sučelje e-kolegija s prethodno omogućenim izmjenama.

U slučaju da se u e-kolegij želi postaviti jedna datoteka, postupak je ovakav:

 1. pronaći datoteku na osobnom računalu
 2. uključiti izmjene na razini e-kolegija (klikom na gumb Omogući izmjene)
 3. datoteku s osobnoga računala prenijeti na (odvući u) željenu temu na e-kolegiju držeći neprestano pritisnutu lijevu tipku miša
 4. kada se na željenom mjestu pojavi sivi tekst Dodajte datoteku/e ovdje – pustiti lijevu tipku miša
 5. ako je datoteka uspješno postavljena na poslužitelj, postat će dostupna polaznicima e-kolegija za preuzimanje.

Prenesi i postavi (Drag&Drop)

U slučaju da se u e-kolegij želi postaviti više datoteka odjedanput i pri tome ih postaviti u obliku resursa Mapa, postupak je ovakav:

 1. mapu s datotekama na osobnom računalu treba pretvoriti u ZIP-arhivu
 2. uključiti izmjene na razini e-kolegija (klikom na gumb Omogući izmjene)
 3. ZIP-arhivu s osobnoga računala prenijeti na (odvući u) željenu temu na e-kolegiju držeći neprestano pritisnutu lijevu tipku miša
 4. kada se na željenom mjestu pojavi sivi tekst Dodajte datoteku/e ovdje – pustiti lijevu tipku miša
 5. u prozoru koji će se pojaviti potom, odabrati Otpakirati datoteke i izraditi mapu te kliknuti na gumb Prijenos nakon čega će datoteka biti postavljena na poslužitelj, otpakirana i potom stvorena mapa postat će dostupna polaznicima e-kolegija
 6. po potrebi je moguće preimenovati mapu putem ikone .