Mapa

Mapa sadrži više datoteka, uglavnom tematski povezanih, koje je nastavnik postavio kao nastavne materijale. Odabirom ovog resursa za prikaz datoteka naslovnica e-kolegija puno je urednija od prikaza svake datoteke zasebno, a studentima je sadržaj e-kolegija pregledniji i jednostavnije je pronaći potrebne nastavne materijale. Nastavnik može dodati ovaj resurs u jednom koraku, kao datoteku vrste .zip koja se raspakira na samom sustavu ili može dodavati jednu po jednu datoteku u otvorenu mapu. U izrađenu mapu moguće je naknadno dodavati još datoteka.

Za dodavanje resursa Mapa potrebno je odabrati:

Dodaj aktivnost ili resurs > Mapa

Postavke resursa Mapa su organizirane u sekcije: Općenito, Sadržaj, Zajedničke postavke modula, Ograniči dostupnost i Dovršenost aktivnosti.

U slučaju da se u e-kolegij želi postaviti više datoteka odjedanput i pri tome ih postaviti u obliku resursa Mapa, postupak je ovakav:

  1. mapu s datotekama na osobnom računalu treba pretvoriti u ZIP-arhivu
  2. uključiti izmjene na razini e-kolegija (klikom na gumb Omogući izmjene)
  3. ZIP-arhivu s osobnoga računala prenijeti na (odvući u) željenu temu na e-kolegiju držeći neprestano pritisnutu lijevu tipku miša
  4. kada se na željenom mjestu pojavi sivi tekst Dodajte datoteku/e ovdje – pustiti lijevu tipku miša
  5. u izborniku koji će se pojaviti potom odabrati Otpakirati datoteke i izraditi mapu te kliknuti na gumb Prijenos nakon čega će datoteka biti postavljena na poslužitelj, otpakirana i potom stvorena mapa postat će dostupna polaznicima e-kolegija
  6. po potrebi je moguće preimenovati mapu putem ikone .

Napomena: Ako pokušavate na takav način postaviti veći broj datoteka, svakako vodite računa o veličini tako stvorene ZIP-arhive! Najveća dopuštena veličina pojedinačne datoteke na sustavu Omega je 50 MB.

Prenesi i postavi – ZIP-arhiva (Drag&Drop)

Video upute kako dodati resurs Mapa

Sekcija Zajedničke postavke modula

Svi resursi u postavkama imaju ovu sekciju, u kojoj je moguće urediti vidljivost resursa studentima i ID broj resursa.

Dostupnost: moguće je zadati da se resurs ne prikazuje studentima (vrijednost “Skrij od studenata“). Zadana vrijednost je “Prikaži na naslovnici e-kolegija“.

ID broj: Postavljanje ID broja omogućava identifikaciju aktivnosti / resursa u svrhu računanja ocjena. Ako aktivnost / resurs nije obuhvaćen nekim oblikom ocjenjivanja, polje koje sadržava ID broj se može ostaviti praznim. ID se također može postaviti u alatu za ocjenjivanje, no može se uređivati jedino na stranici s postavkama određene aktivnosti / resurs. Zadano je ostavljeno prazno (bez vrijednosti).

Sekcija Ograniči dostupnost

Dovršenost aktivnosti: Zahtijeva od studenta dovršetak (ili ne-dovršetak) druge aktivnosti.

Datum: Ograničenje dostupnosti do (ili od) zadanog datuma i vremena. Ako želite ograničiti dostupnost i OD i DO zadanog datuma i vremena, morate postaviti 2 odvojena uvjeta (od kada u jednom uvjetu i do kada u drugome). Napomena vezana uz vrijeme: pripazite, ako ste zadali da je nešto dostupno do 01.05.2020. u 00:00, tada je to dostupno do 30.04.2020. u 23:59, a ne cijeli dan do ponoći 01.05.2020.!

Ocjena: Ograničenje prema ostvarenoj ocjeni na nekoj drugoj, prethodno dovršenoj aktivnosti (uvjet može biti viša ili niža ocjena).

Korisnički profil: Ograničenje prema vrijednostima u poljima korisničkog profila pojedinog korisnika (npr. na osnovu adrese e-pošte korisnika).

Skup ograničenja: Skup prethodno opisanih ograničenja, ali ulančanih uz primjenu složene logike.