Digitalizacija

Centar za potporu e-učenju u suradnji s Knjižnicom FFZG i Uredom za SSI FFZG obavlja uslugu prilagodbe literature (nastavnog materijala) za studente s invaliditetom. Ako imate potrebu za uslugom, molimo ispunite obrazac!

Obrazac za uslugu prilagodbe literature

  Ime i prezime (obavezno)

  Adresa e-pošte (obavezno)

  Naslov publikacije

  Ime autora

  Barcode publikacije (ili kratica vanjske knjižnice)

  Oblik / format u kojem trebate prilagodbu

  Dodatni komentar