Upute za studente

1. Tehnički preduvjeti za korištenje sustava Omega
Za korištenje Sustavom učenja na daljinu Omega potrebno je imati pristup stolnom ili prijenosnom računalu, pametnom telefonu ili tabletu povezanom na internet. Brzina i kvaliteta pristupa internetu može biti ograničavajući faktor pri korištenju (preporučena vrsta i brzina veze od kuće je ADSL, a za mobilni internet 3G ili brža). Za pristup je moguće koristiti bilo koji operativni sustav (MS Windows, Linux, MacOS, Android, iOS) i bilo koji noviji internetski preglednik (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer). Budući da je većina nastavnih materijala postavljena u obliku datoteka kompatibilnih s MS Office paketom, za pregled i uređivanje istih potrebno je imati instaliran MS Office, LibreOffice, OpenOffice ili neki od kompatibilnih uredskih paketa. Jednako tako potrebno je imati instaliran program za pregled PDF-datoteka, kao i program za pregled i slušanje videozapisa i zvučnih zapisa.

2. AAI račun (i roza papir)
Svi studenti upisani na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu pri upisu dobiju AAI@EduHr elektronički identitet i adresu e-pošte na fakultetskom poslužitelju izdane od Službe za informatiku (http://infosl.ffzg.unizg.hr). Korisničko ime za AAI@EduHr elektronički identitet obično je oblika iprezime@ffzg.hr (korisničko ime može osim slova koja čine ime i prezime sadržavati i znamenke u slučaju da postoji prethodno korisničko ime identična sadržaja). Kolokvijalno se među studentima dokument u kojem dobiju te podatke zove „roza papir” (zbog boje papira na kojem je otisnut). Ako nemate svoje podatke (bilo da ste ih izgubili ili ih zbog nekog razloga niste dobili), trebate doći osobno u Službu za informatiku s indeksom u kojem je upisana tekuća akademska godina (http://infosl.ffzg.unizg.hr/dezurstva). Valjanost svog AAI@EduHr korisničkog računa moguće je provjeriti na adresi http://aai.ffzg.hr (gdje je moguće i promijeniti svoju lozinku).

3. Prijava u sustav
Za pristup sustavu Omega potrebno je u internetskom pregledniku upisati http://omega.ffzg.hr u adresnu traku. U sustav Omega prijavljuje se odabirom poveznice Prijava u gornjem desnom kutu korisničkog sučelja ili korištenjem bloka Prijava na naslovnici sustava uporabom korisničkog imena i lozinke za AAI@EduHr elektronički identitet.

Kod unošenja korisničkog imena treba obratiti pozornost na to da se obvezatno mora unijeti i sufiks @ffzg.hr (dakle: iprezime@ffzg.hr, a nikako samo iprezime). Nakon uspješne prijave korisnik ima pristup vlastitoj naslovnici i upisanim e-kolegijima (važna napomena: pri prvoj prijavi korisnik nije upisan ni u jedan e-kolegij jer sustav Omega ne upisuje automatski studente u e-kolegije).

Nakon uspješne prijave, ime i prezime korisnika bit će ispisano u gornjem desnom kutu i na samom dnu stranice.

Odjaviti se sa sustava Omega može korištenjem poveznice Odjava – vidljive u gornjem desnom kutu ili na dnu stranice (poveznica je vidljiva tek nakon što se korisnik prethodno uspješno prijavi u sustav).

Preporučujemo da se odjavite kad god prestajete raditi na javno dostupnim računalima (poput onih u Knjižnici FFZG), kao i da na takvim računalima ne pohranjujete svoje korisničko ime i lozinku u internetskom pregledniku, kako zbog sigurnosti sustava i vaših podataka, tako i zbog zaštite vaše osobnosti.

4. Sučelje
Korisničko sučelje sustava sastoji se od tri stupca iznad kojih se nalazi navigacijska traka, naziv e-kolegija i podaci o korisničkom računu pod kojim je korisnik prijavljen sustavu.

Lijevi i desni stupac sadrže blokove, dok su u središnjem dijelu prikazane sekcije kolegija (tjedni ili teme, ovisno o postavkama e-kolegija).

Navigacijska traka prikazuje trenutačni položaj u sustavu i e-kolegiju. S pomoću nje moguće je vraćanje na hijerarhijski nadređene stranice te jednostavnije kretanje kroz sustav i e-kolegij. Ako se želite vratiti na naslovnicu e-kolegija, dovoljno je kliknuti na njegovu kraticu u navigacijskoj traci.

S lijeve strane sučelja nalazi se blok Navigacija koji sadrži poveznice na naslovnicu sustava Omega, korisnički profil te popis e-kolegija na koje je korisnik upisan.

5. Pronalaženje e-kolegija
Nakon prijave u sustav, u središnjem dijelu sučelja prikazan je popis e-kolegija na koje je korisnik upisan. Nakon odabira pojedinoga e-kolegija, sustav će prikazati naslovnicu istoga, a popis svih upisanih e-kolegija nakon toga je dostupan u bloku Navigacija pod stavkom Moji e-kolegiji.

E-kolegiji se mogu pronaći odabirom stavke Naslovnica u bloku Navigacija i potom pomoću polja Pretraži kolegije u središnjem dijelu sučelja (e-kolegije je moguće pretraživati prema nazivu, dijelu naziva ili kratici e-kolegija).

Prilikom pretraživanja e-kolegija, treba koristiti više pojmova (jer e-kolegija koji u nazivu imaju riječi vježbe, uvod, teorija, književnost ili jezik ima par desetaka, ako ne i stotina). Na primjer, ako se traženi e-kolegij zove “Vježbe iz predmeta XY”  tada se već korištenjem dva pojma: “vježbe XY” smanjuje broj pronađenih e-kolegija.

Važna napomena: Svi kolegiji koji su na redu predavanja nemaju nužno svoju e-inačicu (postoji li pojedini e-kolegij na sustavu Omega moguće je saznati od predmetnog nastavnika).

6. Upis na e-kolegij
Na većinu se e-kolegija upisuje pomoću lozinke koju studenti dobiju od nastavnika na predavanju – tzv. lozinke e-kolegija. Najčešće je to neki pojam vezan uz sam e-kolegij, ponekad praćen znamenkama koje označavaju trenutnu akademsku godinu (npr. uvod1516).

Nastavnik će svakako napomenuti piše li se neko od slova u lozinci velikim slovom (na što treba obratiti posebnu pozornost). Lozinka e-kolegija jedinstvena je za svaki e-kolegij te je s pomoću nje moguće upisati samo taj e-kolegij.

Lozinka e-kolegija unosi se samo jedanput, pri upisu na e-kolegij. Neki nastavnici koriste proceduru ručnog upisa studenata na svoje e-kolegije prema popisu studenata koji na to imaju pravo (u tom slučaju nastavnik neće studentima davati lozinku e-kolegija).

7. Forum „Obavijesti“ (oglasna ploča) i ostali forumi
Na svakom e-kolegiju postoji forum „Obavijesti” koji predstavlja oglasnu ploču pojedinog e-kolegija. Poruke na forum „Obavijesti” može pisati jedino nastavnik, a studenti nemaju ovlasti pisanja obavijesti ili odgovaranja na napisane obavijesti.

Poruke koje nastavnik napiše na forumu „Obavijesti” bit će prikazane na forumu te će također doći e-poštom svim polaznicima na e-kolegiju u roku od najviše 30 minuta. Stoga je potrebno redovito provjeravati svoju fakultetsku e-poštu.

Poveznice na vijesti napisane u forumu „Obavijesti” bit će objavljene i u bloku Nove obavijesti na naslovnici e-kolegija.

Osim foruma „Obavijesti”, e-kolegiji mogu imati jedan ili više foruma za rasprave. Na tim forumima svi polaznici (i nastavnici i studenti) mogu započinjati rasprave i odgovarati na postojeće poruke. Ovisno o postavkama pojedinih foruma, polaznicima će dolaziti poruke e-pošte s informacijom o novim porukama.

8. Zadaća
Aktivnost „Zadaća“ jedna je od najčešće korištenih aktivnosti za predavanje i ocjenjivanje studentskih radova na sustavu Omega. Ovisno o postavkama zadanim od strane nastavnika, od studenta se traži postavljanje jedne ili više datoteka ili upis teksta u online obrazac. U opisu zadaće nastavnik daje detaljne upute studentima što trebaju napraviti te obično odredi vremensko razdoblje u kojem je potrebno predati navedenu zadaću.

Obično se u uputama za pojedinu zadaću spominju i općenite upute za pisanje seminara (od oblikovanja teksta, preko načina citiranja i strukture zadaće ili seminarskog rada) – svakako ih treba detaljno proučiti i slijediti!
Nakon uspješno predane zadaće, odnosno datoteke postavljene na sustav, student dobiva obavijest o tome putem e-pošte. Obavijest o zadanoj zadaći, odnosno o krajnjem roku za predaju iste automatski se pojavljuje u blokovima Kalendar i Buduća događanja na naslovnici e-kolegija. Datoteke koje studenti postave na sustav u sklopu zadaće su vidljive jedino studentu i predmetnom nastavniku.

9. Uređivanje profila
Nakon prijave u sustav vlastiti korisnički profil moguće je pregledati u bloku Navigacija pomoću poveznice Moj profil  ili klikom na ime i prezime prijavljenoga korisnika u gornjem desnom kutu. Kroz izbornik Moj profil korisnik može pristupiti svojim porukama na forumu, osobnom blogu, pregledati arhivu pristiglih poruka preko sustava Omega, pristupiti osobnim datotekama (osobne datoteke vidljive su samo korisniku) i pregledati vlastite značke.

Podaci u profilu mogu se promijeniti odabirom poveznice Prikaži profil iz izbornika Moj profil te potom poveznice Promijeni osobne podatke u bloku Administracija (neki od podataka, poput imena, prezimena i korisničke lozinke zaključani su i ne mogu se mijenjati ovim putem). Ovdje je moguće postaviti svoju profilnu sliku (prihvatljivi oblici datoteka su JPG i PNG, a slika će biti smanjena na veličinu od 100 x 100 piksela).

10. Ispis iz e-kolegija
Iz većine se e-kolegija student može ispisati samostalno (iako ne preporučujemo da to radite prije nego završi tekuća akademska godina). Ispis iz e-kolegija se obavlja na naslovnici e-kolegija pomoću poveznice Ispiši me iz e-kolegija naziv e-kolegija koja se nalazi u bloku Postavke. Prije dovršetka postupka ispisa, sustav će još jednom zatražiti potvrdu od korisnika.