Kategorije pitanja

Baza pitanja sastoji se od kategorija i potkategorija u kojima su pitanja organizirana prema temi, zahtjevnosti (i pripadajućem broju bodova), prema nekom trećem kriteriju ili kombinaciji njih. Za stvaranje nove ili uređivanje postojeće kategorije pitanja potrebno je odabrati poveznicu Kategorije dostupnu u izborniku Administracija e-kolegija > Baza pitanja u bloku Postavke. Svaka se kategorija može izbrisati, a njezin se redoslijed prikazivanja u popisu kategorija može mijenjati. Da bi prilikom testa u kojem je postavljen slučajni odabir pitanja svaki student dobio test s jednakom raspodjelom pitanja po temi i zahtjevnosti potrebno ih je složiti u kategorije i potkategorije.

Video upute za osnovno podešavanje Baze pitanja

Pitanja iz jedne kategorije mogu se prebaciti u neku drugu kategoriju ili potkategoriju tako da se najprije označe, potom se u padajućem izborniku odabere željena kategorija te klikne na gumb Premjesti u >>.

Kategorija pitanja

Poželjno je da baza pitanja i kategorije u njoj imaju puno veći broj pitanja od onoga koji ćete upotrijebiti u pojedinom testu ili kolokviju. Isto tako, potrebno je da pri punjenju baze pitanja uklonite ona pitanja koja sadrže odgovor na druga, slična pitanja u bazi.

Struktura kategorija pitanja

Hijerarhijska struktura kategorija u bazi pitanja može, na primjer biti:

A) po temama i potom po težini / bodovima:

 • Teorija
  – 1-bod
  – 2-boda
  – 3-boda
 • Praksa
  – 1-bod
  – 2-boda
  – 3-boda

B) po temama i vrstama pitanja (pri čemu neka pitanja / način rješavanja istih nosi više bodova):

 • Strukturalisti
  — 01-Točno-netočno
  — 02-Jedan točan ponuđeni odgovor
  — 03-Više točnih ponuđenih odgovora
  — 04-Esejska pitanja

C) po testovima / kolokvijima u kojima se ta pitanja primjenjuju, potom po temama i onda po bodovima:

Kolokvij-2

 • Tema1
  — 1-bod-Tema1
  — 2-boda-Tema1
  — 3-boda-Tema1
 • Tema2
  — 1-bod-Tema1
  — 3-boda-Tema1