Tehničke upute za održavanje pismenih ispita i kolokvija na daljinu u sustavu Omega (nastavnici)

Za provedbu pismenih ispita na daljinu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koristi se online aktivnosti Test (u iznimnim slučajevima aktivnost Zadaća) u sklopu sustava učenja na daljinu Omega (https://omega.ffzg.hr).

VAŽNA NAPOMENA: Za pristup aktivnostima koje se koriste za provođenje pismenog ispita na daljinu trebate koristiti prijenosno ili stolno računalo, te morate koristiti neki od sigurnih Internet preglednika poput Mozilla Firefox ili Google Chrome. NIKAKO nemojte koristiti Internet Explorer ili Microsoft Edge!

Ako vaši studenti planiraju koristiti pametni telefon ili tablet za pristup pismenom ispitu na daljinu, svakako ih uputite da prethodno provjere rade li im aktivnosti Test i Zadaća na probnom e-kolegiju: https://bit.ly/probni-test (lozinka za upis glasi: a).

Za usmene ispite studentima može biti dovoljno korištenje pametnog telefona, no za pismene ispite preporučujemo korištenje prijenosnog ili stolnog računala (zbog veličine zaslona i pojedinih vrsta pitanja).

U slučaju problema, pitanja i nedoumica, odmah se javite Centru za potporu e-učenju (CPEU) na cpeu@ffzg.hr!

Priprema za održavanje testa ili kolokvija

A) Baza pitanja, kategorije pitanja, vrste pitanja

B) Izrada testa

 • Napišite detaljne upute za rješavanje testa studentima (svakako ih upozorite da je prepisivanje zabranjeno, da se sve odvija online i da postoji mogućnost tehničkih poteškoća, a da u slučaju problema pri rješavanju testa kontaktiraju nastavnika i CPEU na cpeu@ffzg.hr).
 • U postavkama testa pažljivo zadajte vrijeme dostupnosti testa i vrijeme za rješavanje testa!
 • U postavkama testa broj pokušaja rješavanja treba biti ograničen na jedan (1).
 • U postavkama testa zadajte lozinku za pristup testu kako biste izbjegli mogući nesporazum oko pokretanja vremenskih ograničenih testova (student mora unijeti i lozinku kako bi pokrenuo test, nije moguće samo kliknuti i pokrenuti test „slučajno“). Lozinka može biti jednostavna i lako pamtljiva, ali mora postojati.
 • Upute kako izraditi test dostupne su kao tekst: https://bit.ly/test-upute ili video: https://bit.ly/test-upute-video

C) Studenti

 • Provjerite jesu li svi studenti upisani u vaš e-kolegij, a svi studenti iz PROŠLIH akademskih godina ispisani (naslovnica e-kolegija, poveznica Sudionici u bloku Navigacija (lijevo na sučelju)). Ako trebate pomoć s ispisivanjem starih studenata, javite se na cpeu@ffzg.hr!
 • Održite probni test sa studentima, dobit ćete korisne informacije (jesu li svi studenti uspjeli pristupiti testu, jesu li imali tehničkih poteškoća prilikom rješavanja i radi li sve prema vašim očekivanjima). CPEU je izradio probni test s oglednim vrstama pitanja na probnom e-kolegiju, pa možete iskoristiti i taj test (adresa https://bit.ly/probni-test).
 • Najveći broj studenata koji može odjednom rješavati pojedini test je 150.
 • Ako imate studente za koje je potrebno prilagoditi dulje trajanje testa, to je moguće napraviti korištenjem poveznice Izmjena pravila za korisnika u bloku Postavke, izborniku Administracija testa.

Prijedlozi za sprječavanje prepisivanja

 1. Prilagodite vrijeme rješavanja testa njegovoj težini (nemojte davati puno više vremena da ga studenti ne iskoriste za konzultacije s drugima, internetom ili literaturom)
 2. Prilagodite vrijeme dostupnosti testa (postavite malo više vremena nego što je vremensko ograničenje za rješavanje, pa ako je vremensko ograničenje za test 30 minuta, vrijeme dostupnosti testa treba biti barem 40 minuta) – ovo uređujete u postavkama aktivnosti Test (upute: https://bit.ly/test-upute)
 3. Izmiješajte redoslijed pitanja i odgovora (podešava se u postavkama testa te prilikom dodavanja pitanja u test)
 4. U testu postavite više pitanja koja zahtijevaju primjenu znanja ili više opisnih pitanja (više razine Bloomove taksonomije)
 5. Što je veća baza pitanja manje su šanse da će se različitim studentima ponavljati isto pitanje u testu (upute: https://bit.ly/baza-pitanja-upute)
 6. Korištenjem mogućnosti Ručno ocjenjivanje (Administracija testaRezultati) moguće je uspoređivati sve odgovore na pojedino pitanje

Korisne informacije

 1. Moguće je ograničiti samo vrijeme rješavanja cijelog testa, nije moguće ograničiti vrijeme za pojedino pitanje.
 2. Pazite kako ćete definirati vrijeme u kojem je dostupan test i vrijeme koje ste dali za rješavanje testa (Npr. ako je test dostupan 40 min, a vremensko ograničenje rješavanja je 30 min, student koji pristupi testu 15 min nakon što je postao dostupan nema više 30 min na raspolaganju za rješavanje već 25 min.) Navedite ovu napomenu u uputama za test.
 3. Kod pitanja Višestruki odabir, u slučaju kada je moguće odabrati više odgovora, netočni odgovori moraju imati negativne bodove!
 4. U bloku Postavke, izborniku Administracija testa dostupne su poveznice Rezultati i Statistika koje daju veliki broj informacija o svakom studentu i načinu rješavanja testa. Možete vidjeti kako je koji student riješio test, na kojim pitanjima su se najviše zadržali, koja pitanja su im bila jako teška i sl.
 5. Ako se u testu pojavljuju pojmovi iz aktivnosti Rječnik ili nazivi resursa/aktivnosti kao poveznice, isključite ih korištenjem poveznice Filtri na naslovnici e-kolegija (Blok Postavke, izbornik Administracija e-kolegija).
 6. Možete postaviti Uvjetovanost pitanja, što znači da će tek ispravnim rješavanjem jednog pitanja moći preći na sljedeće pitanje. To možete napraviti odabirom ikone lokota pored svakog pitanja.
 7. Obratite pažnju na tehničke uvjete za rješavanje vašeg testa, npr. neka vrsta pitanja u sustavu Omega nisu primjerena za rješavanje na mobilnim uređajima, pa ako koristite takva pitanja u testu skrenite pažnju studentima da koriste stolno ili prijenosno računalo za rješavanje testa.
 8. U Ocjenama je za test prikazan broj bodova, a ne ocjena. Ocjenu možete upisati samo kao povratnu informaciju u postavkama testa.
 9. Svaki student vidjet će samo svoje bodove!
 10. Svakako pogledajte snimke dva prethodno održana CPEU webinara (online predavanja) na temu online testova u sustavu Omega (dostupne ovdje: https://bit.ly/webinari-test)

Pomoć pri izradi pitanja, popunjavanju baze pitanja, provjere izrađenog testa

Ako želite da vam radnici CPEU pomognu pri izradi pitanja, popunjavanju baze pitanja, provjeri izrađenog testa, javite se na adresu cpeu@ffzg.hr (potrebno je poslati informacije o kojem se e-kolegiju radi, popis pitanja s jasno označenim točnim odgovorima i datum do kada to treba biti gotovo). Takvi zahtjevi nužno moraju doći barem 7 dana prije održavanja testa / kolokvija.