Kako se završava usmeni ispit na daljinu? (nastavnici)

  1. Studenta/icu se informira o završetku ispita i objavljuje mu se ocjena koju je dobio te je potrebno utvrditi prihvaća li student ocjenu. Upit o prihvaćanju ocjene reguliran je Pravilnikom o studiranju, čl. 52, st.1. (https://bit.ly/3fD2Wi2) i potrebno je pitati studenta prihvaća li ocjenu, kako ne bi bilo naknadnih interpretacija.
  2. Nakon što student/ica prihvati ocjenu, usmeni ispit na daljinu se završava i nastavnik upisuje ocjenu u ISVU.
  3. Ako student/ica odbije ocjenu, nastavnik u ISVU upisuje negativnu ocjenu.
Category: Usmeni i pismeni ispiti na daljinu
Tags: ispiti na daljinu, nastavnici, usmeni ispit