Najava radionice “Sustav učenja na daljinu Omega – napredni stupanj” (08.09.2014.)

Radionica je namijenjena nastavnicima FFZG koji otprije koriste Sustav učenja na daljinu Omega i na njemu održavaju e-kolegije. U sklopu radionice će polaznici upoznati nove online aktivnosti, naučiti koristiti napredne postavke pojedinih aktivnosti i resursa te saznati novosti o programskoj inačici koja će biti instalirana krajem rujna 2014. Više informacija o radionici i prijava za sudjelovanje