Upute za korištenje sustava Omega umjesto USB medija u učionicama i dvoranama FFZG

Budući da od sredine siječnja 2022. godine više nije moguće koristiti USB memorije na računalima u učionicama i dvoranama u zgradi FFZG, napravili smo upute kako koristiti sustav Omega umjesto USB medija u ucionicama i dvoranama FFZG. Tako možete svoje prezentacije pohraniti na e-kolegiju i potom koristiti na računalu u učionici. Opširnije: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=2734