Imam problema s mikrofonom ili kamerom, možete li mi pomoći?

Probajte koristiti drugi internet preglednik, najbolje Mozilla Firefox ili Google Chrome. Testirajte svoj mikrofon i/ili kameru na adresi: https://test.webrtc.org/.