Kako isprobati hoće li mi raditi pismeni ispit na daljinu? (studenti)

Prije pristupanja pravome ispitu, provjerite na svojem uređaju ili uređajima (ako ih imate više*) rade li Vam aktivnosti Test i Zadaća na probnom e-kolegiju: Proba za pismene ispite 2020. Lozinka za upis glasi: a

*Od studenata se ne očekuje posjedovanje više uređaja, već samo da isprobaju na onima koje imaju.

Categories: Testovi u sustavu Omega, Usmeni i pismeni ispiti na daljinu
Tags: ispiti na daljinu, pismeni ispit, studenti, test