Kako osigurati da studenti u pitanjima s više točnih odgovora ne odaberu sve i time dobiju bodove bez obzira na točnost odgovora? (nastavnici)

Netočni odgovori trebali bi nositi negativne bodove. Ako, primjerice, u pitanju imate ponuđena četiri odgovora, od kojih su dva točna, a dva netočna, točni nose po 50% bodova svaki, a netočni svaki po -50% bodova.