Kako ručno ocijeniti veći broj esejskih pitanja u testu?

Ako želite ocijeniti one odgovore koje treba ručno ocijeniti, trebate kliknuti na naziv tog testa i potom dolje lijevo u bloku Postavke, izborniku Administracija testa odabrati poveznicu Rezultati te kliknuti na poveznicu Ručno ocjenjivanje. Potom trebate odabrati za svako pojedino pitanje koje zahtijeva takvo ocjenjivanje poveznicu naziva ocijeni sve pokušaje.

Na primjer, hipotetsko pitanje broj 2 je esejsko, odaberete ga na stranici Ručno ocjenjivanje i kliknete na ocijeni sve pokušaje. Dobit ćete 1 stranicu s odgovorima SVIH studenata koji su to pitanje rješavali, ne morate učitavati jedan po jedan test, jedno po jedno pitanje, nema pop-up prozora i slično.

To trebate napraviti za sva pitanja u testu koja je potrebno ručno ocijeniti.

Category: Testovi u sustavu Omega
Tags: ispiti na daljinu, nastavnici, pismeni ispit, pitanja