Kako saznati lozinku e-kolegija? (nastavnici)

Kako biste saznali lozinku e-kolegija, kliknite na Način upisa na e-kolegij (lijevi stupac na stranici kolegija, dolje, pod PostavkeKorisnici). Lozinku e-kolegija ćete naći pod postavkama Samostalnog upisa; kliknite na ikonu zupčanika, a kada se otvore postavke, na ikonu oka kraj lozinke e-kolegija. Opširnije upute: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=728