Kako spriječiti studente da tekst za prijevod kopiraju u Google Translate? (nastavnici)

Umjesto samoga teksta možete u pitanje postaviti sliku teksta, tako da ga neće moći kopirati u Google Translate.

Categories: Testovi u sustavu Omega, Usmeni i pismeni ispiti na daljinu
Tags: ispiti na daljinu, nastavnici, pismeni ispit, test