U kojem formatu trebam slati pitanja za pismene ispite na daljinu? (nastavnici)

Pitanja možete poslati u bilo kojem obliku koji Vama odgovara, no molimo da bude tekstualan, kako bismo pitanja mogli kopirati i brže ih napraviti.

Categories: Testovi u sustavu Omega, Usmeni i pismeni ispiti na daljinu
Tags: baza pitanja, ispiti na daljinu, nastavnici, pismeni ispit, pitanja, test