U kojem formatu trebam slati pitanja za pismene ispite na daljinu? (nastavnici)

Pitanja možete poslati u bilo kojem obliku koji Vama odgovara, no molimo da bude tekstualan, kako bismo pitanja mogli kopirati i brže ih napraviti.