Pregled prethodno snimljenih predavanja korištenjem BigBlueButton

Kako pregledati prethodno snimljena predavanja nastala korištenjem aktivnosti BigBlueButton na sustavu Omega pogledajte ovdje: