Kako se završava pismeni ispit na daljinu? (nastavnici)

  1. Najkasnije u roku od maksimalno pet radnih dana od dana ispita, studentima se objavljuju rezultati pismenog ispita (čl. 52. st.1 Pravilnika o studiranju – (https://bit.ly/3fD2Wi2)), sukladno uobičajenim pravilima i na uobičajen način (Omega, e-komunikacija). Rezultati aktivnosti Test i Zadaća zapisuju se u ocjene na e-kolegiju (vidljivo samo nastavniku i tom studentu). Na temelju čl. 42. st.5 Pravilnika o studiranju, student može jednom odbiti pozitivnu ocjenu iz ispita na jednom kolegiju u roku od tri dana od objave rezultata ispita.
  2. Ako student/ica nije javio/la da ocjenu ne prihvaća, nakon proteka roka od tri dana ocjena se smatra konačnom i nastavnik upisuje ocjenu u ISVU.
  3. Ako student/ica odbije ocjenu, nastavnik u ISVU upisuje negativnu ocjenu.
Categories: Testovi u sustavu Omega, Usmeni i pismeni ispiti na daljinu
Tags: ispiti na daljinu, nastavnici, pismeni ispit, test