Nastavnik sam na Filozofskom fakultetu, trebam pomoć pri izradi baze pitanja i podešavanju pismenog ispita na daljinu! Kome se mogu javiti?

Ako želite da vam radnici CPEU pomognu pri izradi pitanja, popunjavanju baze pitanja, provjeri izrađenog testa, javite se na adresu cpeu@ffzg.hr (potrebno je poslati informacije o kojem se e-kolegiju radi, popis pitanja s jasno označenim točnim odgovorima i datum do kada to treba biti gotovo). Zahtjev za popunjavanje baze pitanja nužno mora doći barem 7 dana prije održavanja testa / kolokvija, dok je za provjeru izrađenog testa dovoljno javiti i 2 dana prije.

Categories: Testovi u sustavu Omega, Usmeni i pismeni ispiti na daljinu
Tags: ispiti na daljinu, nastavnici, pismeni ispit