Upis vanjskih studenata na sustav Omega

Ako nastavnici koji drže nastavu korištenjem sustava Omega žele dodati studente s drugih fakulteta, onda moraju ispuniti ovaj obrazac (MS Excel oblik): 01-Omega-vanjski-studenti-2020

Ispunjeni obrazac potrebno je dostaviti e-poštom na: cpeu@ffzg.hr. Naravno, ako se radi o samo jednom studentu, onda je dovoljno na istu adresu poslati tražene podatke: ime, prezime, email adresa, JMBAG. U oba slučaja navedite u poruci e-pošte na kojem vašem e-kolegiju će biti navedeni studenti.