Upute za upis studenata na e-kolegije na sustavu Omega (nastavničke)

Poštovane nastavnice i nastavnici, za potrebe upisa studenata u e-kolegije na sustavu Omega (a i situacije u kojoj ih možda nećete moći na fizičkom predavanju uputiti u to koja je lozinka e-kolegija koja im treba za upis vašeg predmeta), objavili smo upute kako to napraviti: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=2548